Upių labirintasKelionės į Gruziją

Žeimenos baseino ir jos intakų baseinų upės

Žeimenos ir jos intakų intakai

Žeimenos baseino upės

Aiseta (Kiauno ež. intakas)

Aseka (Linkmeno ež. intakas)

Almaja (Srovės intakas)

Buka, Būka (Baluošo ež. intakas)

Dringykščia, Dumblynė (Asalnų ež.intakas)

Dubinga (Žeimenos intakas)

Kiauna (Žeimenos intakas)

Kretuona (Žeimenio ež. intakas)

Lakaja (Žeimenos intakas)

Mera - Kūna (Žeimenos intakas)

Minčia (Žeimenos ištakas)

Peršokšna - Dumblė (Lakajos intakas)

Saria (Žeimenos intakas)

Spengla (Dubingos intakas)

Srovė (Aseko ež. intakas)

Stirnelė, Stirnė (Baltųjų Lakajų ež. intakas)

Švogina (Dringio ež. intakas)

Tramis (Baltųjų Lakajų ež. intakas)

Žeimena (Neries intakas)