Šešupė upė. Informacija apie upę. Hidrologiniai duomenys. Upės ilgis, gylis, plotis

Šešupė

teka Lenkijoje, Lietuvoje (Kalvarijos, Marijampolės, Vilkaviškio ir Šakių rajonuose), Lietuvos - Rusijos siena ir Rusijoje, Nemuno kairysis intakas. Ilgis 299 km (Lietuvoje 211 km), baseino plotas 6124 km² (Lietuvoje 4770 km²). Prasideda Lenkijoje, Šešupėlės apylinkėse, 18 km į šiaurę nuo Suvalkų. Pirmuosius 25 km teka Lenkijoje į šiaurės rytus, toliau Lietuvoje: pradžioje į rytus, nuo Želsvos intako - į šiaurę, nuo Gavaltuvos - į vakarus. Nuo Kudirkos Naumiesčio teka į šiaurės vakarus Lietuvos - Rusijos siena (51 km), o toliau iki žiočių (63 km) - Rusijoje. Įteka į Nemuną 85 km nuo jo žiočių, prie Lugovoje. Vidutinis nuolydis nuo Lietuvos - Lenkijos sienos iki žiočių 42 cm/km. Slėnis negilus ir neplatus (0,3 - 0,7 km pločio). vaga aukštupyje apie 20 m, vidurupyje ir žemupyje 25 - 40 m pločio. Vyraujantis gylis 1,5 m, srovės greitis 0,2 - 0,3 m/s. Upė nevandeninga, vaga mažai įsigraužusi į molingą Sūdūvos lygumą, požeminis maitinimas menkas. Vasarą ir žiemą upė labai nusenka, pavasarį labai patvinsta, išsilieja iš krantų. Dėl molingo, vandeniui nedaug pralaidaus grunto, mažo baseino miškingumo ir ežeringumo, po lietaus vandens lygis upėje greit kyla; didesnės liūtys sukelia potvynius. Vidutinis debitas prie Lietuvos - Lenkijos sienos 1,03 m³/s. Debitas prie Kalvarijos (254 km nuo žiočių): maksimalus 39,2 m³/s, vidutinis 3,13 m³/s, minimalus vasarą 0,18 m³/s, minimalus žiemą 0,17 m³/s;  prie Marijampolės (202 km nuo žiočių): maksimalus 166 m³/s, vidutinis 9,07 m³/s; prie Kudirkos Naumiesčio (115 km nuo žiočių): maksimalus 267 m³/s, vidutinis 17,9 m³/s, minimalus vasarą 0,47 m³/s, minimalus žiemą 0,81 m³/s. Pavasarį prie Dolgoje (43 km nuo žiočių) upe nuteka 45%, vasarą 10%, rudenį 18%, žiemą 27% viso metinio vandens kiekio. Metinė vandens lygio svyravimo amplitudė prie Kalvarijos 2,5 m, prie Marijampolės 3,8 m, prie Kudirkos Naumiesčio 7 m.
Vandens kelionė šia upe tinka pradedantiesiems vandens turistams. Rekomenduojamos plaukimo priemonės - baidarės, kajakai, pripučiami laiveliai, kanojos, plaustai, katamaranai.