Upių labirintasKelionės į Gruziją

Šešupė (Шешупа) Rusijoje. Aprašymas, vandens turizmo maršrutas, atstumai

Šešupė (Шешупа) Rusijoje, Karaliaučiaus srityje, Rytprūsiuose

Upė teka dabar mažai apgyvendintomis buvusios Rytų Prūsijos teritorijomis. Pakrantėse retos gyvenvietės, vienas miestas (Lazdėnai), apleistos, sugriuvusios sodybos, kaimai. Abipus upės dideli miškai. Kliūčių, išskyrus užtvanką Lazdėnuose ir keletą rėvų nėra, pakrantėse dideli miškų masyvai.


Visus metus

Užtvanka, rėvos

ZW (WW 1)Atstumai upe

60.9 dš. Jotija. dš. Kirkiliai. Lietuvos - Rusijos siena. Toliau Šešupė teka Rusijos teritorija. Kr. didelis Vežkalėnų miškas (vok. Weszkallen). Upė gana plati, srovė lėta
55.9 dš. Vaitiekūnai. (vok. Woitekaten, rus. Zarečnoje). kr. Plonžovėnai. (vok. Plonszowen, rus. Paporotnoje). Vidutinis nuolydis iki žiočių 18 cm/km.
54.1 dš. Tulpeningėnai. (vok. Tulpeningken, rus. Zarečnoje).
52.1 kr. Budupė (vok. Buduppe).
50.3 kr. Alksnupė (vok. Alxnuppe, rus. Galka). kr. Alksnupėnai. (vok. Alxnuponen, rus. Vysokoje).


Šešupė prie Vaitiekūnų (Zarečnoje) Šešupė. Užtvanka Lazdėnuose Šešupė žemiau Lazdėnų
Šešupė prie Vaitiekūnų (Zarečnoje) Šešupė. Užtvanka Lazdėnuose Šešupė žemiau Lazdėnų
Author:Сергей Мезенов Author:svekona Author:Vladimir Tumanov

45.3 Tiltas. Lazdėnai. (vok. Lasdehnen, rus. Krasnoznamensk).
45.0 Užtvanka. Lazdėnai (vok. Lasdehnen, rus. Krasnoznamensk). dš. didelis Užbalių (vok. Uszballer) miškas.
39.8 kr. Bainigkiemis. (vok. Maszuiken, rus. Dolgoje). dš. Mažuikiai. (vok. Beinigkehmen, rus. Ilovaiskoje). 36.6 dš. Vilklaukis. (vok. Wilklauken, rus. Zelenolesje). dš. didelis Lubonių (vok. Luboner) miškas.
32.3 kr. Balupė (vok. Balluppe, rus. Čiornaja). kr. Tupėnai. (vok. Tuppen, rus. Dolgoje). dš. dideli Trapėnų miškai.
29.0 kr. Dikšėnai. (vok. Dickschen, rus. Polianskoje).
26.9 kr. Lepupė (vok. Die Leppup, rus. Stok).


Šešupė žemiau Tupėnų (Dolgoje) Šešupė. Tiltas prie Vėderaitiškių (Timofejevo) Šešupė prie Lenkeningėnų (Lesnoje). Vokiečių tilto liekanos
Šešupė žemiau Tupėnų (Dolgoje) Šešupė. Tiltas prie Vėderaitiškių (Timofejevo) Šešupė prie Lenkeningėnų (Lesnoje). Vokiečių tilto liekanos
Author:Admiralkot Author:svekona Author:svekona

24.1 Tiltas. dš. Galbrastai. (vok. Galbrasten, rus. Livenskoje). kr. Vėderaitiškiai. (vok. Weedereitischen, rus. Timofejevo).
18.2 dš. Gieverlaukis. (vok. Giewerlauken, rus. Nikolskoje). dš. dideli Trapėnų miškai.
13.4 kr. Jukštainiai. (vok. Juckstein, rus. Kraineje).
12.1 kr. Akmeniškiai. (vok. Ackmenischken, rus. Tušino).
10.2 kr. Dirvonupė (vok. Dirwonuppe). kr. Lobelėnai. (vok. Lobellen, rus. Tušino).
7.4 Tiltas. dš. Lenkėnai. (vok. Lenken, rus. Lagernoje). kr. Lenkeningėnai. (vok. Lenkeningken, rus. Lesnoje).
5.3 kr. Bėrupė (vok. Die Berrup). kr. Raudžėnai. (vok. Raudszen, rus. Tušino).
0.0 Šešupė įteka į Nemuną.

© 2010 J.D.Endriukaitis